Langkah Cukai Baharu Memberi Impak kepada Perniagaan dan Individu dalam Belanjawan Malaysia 2022

Langkah Cukai Baharu Memberi Impak kepada Perniagaan dan Individu dalam Belanjawan Malaysia 2022
Langkah Cukai Baharu Memberi Impak kepada Perniagaan dan Individu dalam Belanjawan Malaysia 2022

Pada 29 Oktober 2021, Malaysia telah memperkenalkan pelbagai langkah cukai dalam belanjawan baharunya yang akan memberi kesan kepada perniagaan dan individu pada 2022.

Ini adalah belanjawan negeri terbesar pernah, bernilai kira-kira 333.2 bilion ringgit (AS$80.2 bilion) kerana kerajaan berhasrat untuk meningkatkan pertumbuhan pasca wabak. Tambahan pula, ini adalah bajet pertama di bawah pentadbiran perdana menteri Ismail Sabri Yaakob, perdana menteri ketiga Malaysia dalam tempoh dua tahun, berikutan peletakan jawatan Muhyiddin Yassin selepas hanya 18 bulan berkuasa.

Kerajaan telah menyatakan bahawa bajet itu direka untuk membina daya tahan, membina pemulihan ekonomi, dan memacu pembaharuan dengan menyediakan insentif perindustrian, pemberian tunai untuk isi rumah miskin, dan cukai sekali untuk perniagaan berpendapatan tinggi. Menteri Kewangan Zafrul Aziz menjangkakan berkembang antara 5.5 hingga 6.5 peratus pada 2022, selepas penguncupan 5.6 peratus pada 2020.

Apakah langkah cukai utama yang memberi kesan kepada perniagaan?

Pengenaan cukai kemakmuran

Juga dikenali sebagai cukai makmur, syarikat yang mempunyai pendapatan bercukai lebih daripada 100 juta ringgit (AS$24 juta) mesti membayar tambahan sembilan peratus dalam cukai pendapatan korporat (CIT) pada 2022. Ini bermakna perniagaan akan membayar sejumlah 33 peratus dalam CIT.

Kerajaan telah menyatakan bahawa ‘cukai untung’ ini akan menjadi inisiatif sekali sahaja memandangkan keperluan perbelanjaan tinggi kerajaan untuk menangani wabak itu.

Cukai ke atas pendapatan dari luar Malaysia

Berkesan daripada 1 Januari 2022, penduduk Malaysia akan dikenakan cukai ke atas pendapatan sumber asing mereka yang diterima di Malaysia. Melalui langkah ini, kerajaan berharap dapat mematuhi skop Forum OECD mengenai Amalan Cukai Memudaratkan dan boleh membantu mengeluarkan Malaysia daripada ‘senarai kelabu’ tempat perlindungan cukai Kesatuan Eropah.

Bagi negara yang mempunyai perjanjian pengelakan cukai dua kali dengan Malaysia, pembayar cukai boleh menuntut pelepasan cukai untuk faedah, royalti dan yuran teknikal.

Penangguhan ansuran cukai pendapatan

Perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PKS) boleh menangguhkan ansuran bulanan cukai pendapatan selama enam bulan sehingga 30 Jun 2022.

Nombor pengenalan cukai

Untuk meluaskan asas cukai, kerajaan akan memperkenalkan nombor pengenalan cukai (TIN) untuk pembayar cukai pada 2022. TIN akan dikeluarkan secara automatik kepada setiap orang dan akan menjadi keperluan untuk didedahkan dalam semua jenis dokumen transaksi.

Layanan cukai untuk pinjaman perniagaan yang tidak diserap

Sebarang kerugian perniagaan yang tidak dapat diserap dari YA 2019 dan seterusnya boleh dibawa ke hadapan untuk maksimum 10 tahun, berbanding tujuh tahun sebelumnya, dan kerugian yang tidak digunakan dari YA 2018 boleh dibawa ke hadapan sehingga 2028.

Pelanjutan potongan cukai ke atas pengurangan sewa

Kerajaan akan melanjutkan potongan cukai ke atas pengurangan sewa premis perniagaan selama enam bulan lagi mulai Januari hingga Jun 2022. Insentif ini tersedia kepada pembayar cukai yang memberikan pengurangan sewa sekurang-kurangnya 30 peratus.

Pelanjutan rebat cukai untuk PKS baharu

Insentif rebat cukai pendapatan sehingga 30,000 ringgit (AS$7,200) telah dilanjutkan untuk PKS baharu yang memulakan operasi menjelang 31 Disember 2022. Rebat ini tersedia untuk tiga tahun pertama untuk PKS baharu.

Keperluan untuk sijil pematuhan cukai

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia kini memerlukan perniagaan mendapatkan sijil pematuhan cukai (TCC) sebagai prasyarat jika mereka ingin menyertai perolehan kerajaan. Ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2023.

Insentif cukai untuk Skim Pecutan Ekosistem Digital

Di bawah skim ini, perniagaan yang merupakan penyedia teknologi digital atau penyedia infrastruktur digital diberikan insentif cukai di bawah Skim Pecutan Ekosistem Digital (DESAC).

Penyedia teknologi digital baharu layak mendapat kadar cukai pendapatan antara sifar dan 10 peratus sehingga 10 tahun manakala penyedia teknologi digital sedia ada layak mendapat kadar cukai pendapatan sebanyak 10 peratus sehingga 10 tahun.

Penyedia infrastruktur digital layak mendapat elaun cukai pelaburan sebanyak 100 peratus ke atas perbelanjaan modal untuk aktiviti yang layak sehingga 10 tahun. Permohonan dibuka mulai 30 Oktober 2021, sehingga 31 Disember 2025.

Pengecualian duti setem untuk pembiayaan peer-to-peer

Kerajaan akan memberikan 100 peratus pengecualian duti setem ke atas perjanjian pinjaman/pembiayaan yang dilaksanakan antara PKS dan pelabur yang telah mengumpul dana untuk platform P2P berdaftar. Insentif ini berkuat kuasa dari 1 Januari 2022 hingga 31 Disember 2026.

Pengecualian duti setem untuk penggabungan dan pengambilalihan

Kerajaan akan melanjutkan pengecualian duti setem untuk instrumen penggabungan dan pengambilalihan (M&A) selama setahun lagi.

Pengecualian duti setem untuk penstrukturan semula pinjaman

Pengecualian duti setem untuk penjadualan semula atau penstrukturan semula pinjaman akan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2022.

Semakan duti setem untuk pemindahan saham tersenarai

Kerajaan akan mencadangkan nota kontrak berkaitan penjualan tersenarai dinaikkan kepada 0.15 peratus, dan jumlah had duti setem sebanyak 200 ringgit (AS$48) dikeluarkan.

Pengecualian duti import dan cukai jualan untuk kenderaan elektrik

Kerajaan akan memberi pengecualian penuh duti import ke atas komponen kenderaan elektrik di samping pengecualian penuh duti eksais dan cukai jualan.

Pengenalan Program Pendedahan Sukarela Khas

Program Pendedahan Sukarela Khas (SVDP) adalah program untuk menggalakkan pembayar cukai mendedahkan secara sukarela sebarang pendapatan yang tidak dilaporkan dan menyelesaikan tunggakan cukai mereka. SVDP untuk cukai tidak langsung akan diperkenalkan secara berperingkat:

  • Fasa pertama – remisi pada penalti 100 peratus; dan
  • Fasa kedua — remisi pada penalti sebanyak 50 peratus.

Mengenakan cukai perkhidmatan ke atas perkhidmatan penghantaran

Cukai perkhidmatan kini akan dikenakan ke atas perkhidmatan penghantaran termasuk yang disediakan oleh platform e-dagang. Ini tidak termasuk perkhidmatan penghantaran makanan, minuman dan logistik.

Mengenakan cukai jualan ke atas barangan bernilai rendah

Barangan bernilai rendah kini akan dikenakan cukai jualan untuk memastikan layanan cukai yang adil bagi barangan buatan tempatan dan import.

Lanjutan pengecualian cukai jualan untuk kenderaan bermotor penumpang

Kerajaan telah melanjutkan pengecualian cukai jualan untuk kenderaan penumpang selama enam bulan lagi mulai 1 Januari 2022 hingga 30 Jun 2022.

Terdapat dua insentif di bawah skim ini:

  • Pengecualian 100 peratus kepada penjualan kenderaan penumpang yang dipasang secara tempatan; dan
  • Pengecualian 50 peratus ke atas kenderaan penumpang yang diimport.

Apakah langkah cukai utama yang memberi kesan kepada individu?

Pelanjutan kadar cukai pendapatan khas kepada individu bukan warganegara Malaysia yang memegang jawatan penting

Insentif cukai ini menawarkan kadar rata 15 peratus kadar cukai pendapatan kepada individu bukan warganegara yang memegang jawatan C-suite dalam syarikat yang terlibat dalam pelaburan strategik di Malaysia.

Mereka mesti mematuhi kriteria berikut:

  • Menerima gaji bulanan asas tidak kurang daripada 25,000 ringgit (AS$6,018);
  • Mesti memegang jawatan penting (C-suite) dalam syarikat, bertanggungjawab untuk menetapkan strategi dan operasi perniagaan.
  • Mestilah pemastautin cukai Malaysia untuk setiap YA sepanjang rawatan kadar cukai rata; dan
  • Mesti mendapat kelulusan daripada Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA).

Perluasan pelepasan cukai untuk perbelanjaan perubatan

Skop pelepasan di bawah insentif ini kini telah diperluaskan termasuk kos yang ditanggung untuk pemeriksaan atau perundingan berkaitan kesihatan mental.

Perluasan caruman KWSP

Caruman bulanan minimum kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan terus ditetapkan pada kadar pengurangan sembilan peratus (daripada 11 peratus) sehingga Jun 2022. Ini juga telah diperluaskan untuk memasukkan pencarum sukarela (bekerja sendiri).

KWSP menguruskan pelan simpanan wajib dan perancangan persaraan untuk pekerja sektor swasta di Malaysia.

Perluasan pelepasan cukai untuk pembayaran PERKESO

Pelepasan cukai ke atas caruman Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) individu telah dinaikkan daripada 250 ringgit (AS$60) kepada 350 ringgit (AS$84) dan diperluaskan untuk memasukkan caruman di bawah Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017.

Semakan cukai keuntungan harta tanah

Pada masa ini, pelupusan harta tanah, termasuk saham dalam syarikat hartanah, oleh warganegara, pemastautin tetap, dan orang selain daripada syarikat adalah tertakluk kepada cukai keuntungan harta tanah (RPGT) sebanyak lima peratus. Ini terpakai dalam tahun keenam dan seterusnya selepas pemerolehan.

Kerajaan mencadangkan kadar RPGT selepas tahun keenam dan seterusnya selepas pengambilalihan dikurangkan kepada antara lima dan sifar peratus.

Pelanjutan pelepasan cukai untuk pelancongan domestik

Pelepasan cukai untuk perbelanjaan perjalanan domestik untuk pelancongan telah dilanjutkan dari 1 Januari 2022, kepada 31 Disember 2022. Insentif ini memberikan pelepasan cukai sehingga 1,000 ringgit (AS$240).

Perluasan pelepasan cukai ke atas yuran kursus peningkatan kemahiran

Di bawah insentif ini, pemohon layak mendapat pelepasan cukai ke atas yuran yang dibelanjakan untuk kursus peningkatan kemahiran atau peningkatan diri, terhad kepada 1,000 ringgit (AS$240) setiap YA. Ini kini telah dinaikkan kepada 2,000 ringgit (AS$481) sehingga YA 2023.

Pelanjutan pelepasan cukai untuk pembayaran premium anuiti tertunda

Bajet 2022 telah melanjutkan pelepasan cukai sehingga 3,000 ringgit (AS$722) tersedia bagi mereka yang menangguhkan pembayaran premium anuiti mereka sehingga 2025.

Pelepasan cukai ke atas perbelanjaan yang berkaitan dengan kemudahan mengecas kenderaan elektrik

Kerajaan telah memberikan pelepasan cukai sehingga 2,500 ringgit (AS$601) ke atas perbelanjaan yang berkaitan dengan pemasangan, pembelian atau penyewaan kemudahan mengecas kenderaan elektrik. Ini berkuat kuasa dari YA 2022 hingga 2023.

Tentang kita

Taklimat ASEAN dihasilkan oleh Dezan Shira & Associates. Firma itu membantu pelabur asing di seluruh Asia dan mengekalkan pejabat di seluruh ASEAN, termasuk di Singapura, Hanoi, Ho Chi Minh City, dan Da Nang di Vietnam, Munich, dan Esen di Jerman, Boston, dan Salt Lake City di Amerika Syarikat, Milan, Conegliano, dan Udine di Itali, selain Jakarta, dan Batam di Indonesia. Kami juga mempunyai firma rakan kongsi di Malaysia, Bangladesh, Filipina dan Thailand serta amalan kami di China dan India. Sila hubungi kami di [email protected] atau layari laman web kami di www.dezshira.com.